Komunikaty

Wycieczka do UE
2023-05-11

Szanowne Koleżanki i Koledzy 
Radcowie prawni i Aplikanci,

przed kilkoma miesiącami przez strony internetowe generowane z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy „przemknął” komunikat i zapytanie o zainteresowanie Państwa organizację przez Izbę kolejnego wyjazdu do instytucji europejskich.

„Przemknęła”, bo zapewne niezbyt szczęśliwie zapowiedź dotyczyła nie tylko tej  proponowanej eskapady, ale także organizacji wyjazdu czysto turystycznego na Cypr. „Cypryjczycy” właśnie wylatują, natomiast odzew na propozycję szkoleniowo – turystycznej wycieczki do Strasburga i Luksemburga był znikomy.

„Kolejnego”, bo już trzykrotnie takie eskapady były z powodzeniem organizowane w latach 2004, 2005 i 2010. Każda nieco inna – obowiązkowo: uczestnictwo w rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ówcześnie Europejskim Trybunale Sprawiedliwości) oraz wizyta z Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, w zależności od programu: także w Parlamencie Europejskim w Brukseli, tamże w polskiej ambasadzie przy Unii, Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze czy w ówcześnie funkcjonującym Polskim Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli. Turystycznie – zawsze alzacki szlak win, zwiedzanie Luksemburga i Strasburga, po drodze przykładowo Norymberga albo Czeski Krumlov.

Minęło sporo czasu, a bydgoska radcowska społeczność ciągle się rozrasta. Zatem szczególnie z myślą o Koleżankach i Kolegach, dla których polskie uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej jest oczywistością, a którzy znaleźli się w samorządzie w ostatnich kilkunastu latach, zrodził się pomysł zorganizowania jeszcze jednego wyjazdu „w tamte strony”.

Przygotowanie takiej imprezy wymaga czasu i znacznego wysiłku logistycznego. Zatem przystąpienie do organizacji wyjazdu musi być poprzedzone w miarę dokładnym zbadaniem zainteresowania nim. Pierwotnie sygnalizowana propozycja  wskazywała na maj bieżącego roku i dziś oczywiście jest już całkowicie nierealna. Ponawiamy jednak zapytanie do Koleżanek i Kolegów, czy są zainteresowani  uczestnictwem w takiej wycieczce, obecnie wskazując na możliwy do realizacji jeden z dwóch terminów: przełom września i października albo październik bieżącego roku albo przełom maja i czerwca albo czerwiec roku przyszłego. W tym drugim przypadku wyjazd wpisywałby się w obchody 20 – lecia polskiego członkostwa w UE (a także naszej pierwszej wizyty w europejskich Trybunałach).

Założenia są następujące:

  • wycieczka autokarowa, wyjazd i powrót z (do) Bydgoszczy przez Piłę,
  • wizyty w TSUE, ETPCz, Parlamencie Europejskim,
  • w programie turystycznym – co najmniej: zwiedzanie Strasburga, Luksemburga,
  • Alzacki Szlak Win (degustacja w domu winnym),
  • termin – 6-7 dni na przełomie września i października albo w październiku 2023 r. względnie na przełomie maja i czerwca albo w czerwcu 2024 r.
  • opieka przewodnika naukowego i odrębnie pilota turystycznego.

Na podstawie pewnych ustaleń ofertowych, czynionych w styczniu br., szacowany koszt uczestnictwa jednej osoby wynosić miał ok. 4 000,00 zł, w zależności od liczby uczestników, nie większej niż 35 osób, z uwagi na wymogi odwiedzanych miejsc. Trudno szacować go obecnie i to przy braku prognozy czy wyjazd nastąpiłby w roku bieżącym, czy też przyszłym.

Prosimy więc o wypełnienie i przesłanie na adres mailowy Biura Izby w terminie do 31 maja 2023 r. następującej krótkiej ankiety:

_________________                                                      _____________, dn. ___05.2023 r.
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że jestem zainteresowany uczestnictwem  w wycieczce szkoleniowo – turystycznej do instytucji europejskich według założeń przedstawionych w informacji Izby z dnia 10 maja 2023 r.:

  • na przełomie września i października 2023 r.
  • na przełomie maja i czerwca 2024 r.

Dalsza korespondencja w tej sprawie kierowana będzie wyłącznie do osób zainteresowanych. 

Za wiedzą i z upoważnienia dziekana Rady

r. pr. Zbigniew Pawlak

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by