Komunikaty

Zaproszenie do programu edukacyjnego „Spotkania z radcą prawnym”
2023-01-24

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu przekazuję zaproszenie Kolegi Wojciecha Woźniaka – Koordynatora zewnętrznej działalności edukacyjnej OIRP w Bydgoszczy do uczestnictwa w realizowanym wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy programie edukacyjnym dedykowanym do uczniów szkół średnich: „Spotkania z radcą prawnym” wraz z moim gorącym apel o aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

Sprawa edukacji prawnej młodego pokolenia jest w mojej ocenie niezmiernie istotna z perspektywy zarówno interesu, jak i wizerunku naszego samorządu. Ufam, że również Koleżanki i Koledzy podzielają ten punkt widzenia i zaangażują się chętnie w edukację prawną młodzieży szkolnej oraz promocję naszego zawodu, za co już teraz z góry Wam dziękuję.

Ps.

Nadmieniam jedynie, że Rada OIRP podjęła decyzję o bonifikacie dla radców prawnych, uczestniczących w Programie „Spotkania z radcą prawnym”, w postaci 25% zniżki na szkolenia wyjazdowe oraz 100% zniżce na szkolenia wewnętrzne OIRP.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Bydgoszczy

Michał Rościszewski

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Działając w imieniu Dziekana OIRP w Bydgoszczy p. Mecenasa Michała Rościszewskiego zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w charakterze wykładowców w organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Programie edukacyjnym o nazwie „Spotkania z radcą prawnym”, skierowany do uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Program jw. wdrożony i prowadzony przez naszych kolegów – radców prawnych z Izby bydgoskiej w szkołach ponadpodstawowych w Bydgoszczy od roku szkolnego 2013/2014 i jest wysoko oceniony przez Kuratorium, Dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczniów, do którego był skierowany.

Program zakłada uczestnictwo w ok. 5-6 zajęciach lekcyjnych (średnio 1 raz w miesiącu) w danej szkole w ramach godzin wychowawczych. Z uwagi na otwarty charakter programu, możliwe jest sugerowanie danej szkoły przez radców prawnych zainteresowanych uczestnictwem w programie.

Wszystkich zainteresowanych (z wyłączeniem tych Koleżanek i Kolegów radców prawnych, którzy już potwierdzili kontynuowanie  swego udziału w Programie) proszę o mailowe składanie deklaracji (mail z podaniem danych osobowych, telefonu i maila) uczestnictwa w Programie jw. w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2023 r. do Biura OIRP (Kierownik p. Aleksandry Jarząbek).

Udzielam wszelkich informacji o warunkach i zasadach uczestnictwa w  Programie jw..

z poważaniem,

Wojciech Woźniak r.pr.

Koordynator zewnętrznej działalności edukacyjnej OIRP w Bydgoszczy

Kom. 605 825 023

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by