Komunikaty

Zaproszenie do udziału w projekcie szkoleniowo-mentoringowym
2023-08-28

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza prawników i prawniczki zainteresowanych ochroną praw dzieci i chętnych  do przyjęcia roli kuratora lub kuratorki małoletnich cudzoziemców bez opieki, do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo-mentoringowym.

 

Funkcja kuratora małoletniego cudzoziemca bez opieki polega na prawnej reprezentacji dziecka w ściśle określonych procedurach administracyjnych lub sądowych. Od lat liczba osób, które są gotowe podjąć się pełnienia tej funkcji jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Podjęcie wyzwania w postaci przyjęcia roli kuratora lub kuratorki da szansę małoletnim przebywającym w Polsce bez opieki na uregulowanie swojego statusu i skupieniu się na adaptacji do przebywania w nowym dla nich kraju i rozwijania swojego potencjału zamiast wielomiesięcznego (lub wieloletniego) zawieszenia pomiędzy procedurami.

Celem projektu jest zapewnienie małoletnim cudzoziemcom  bez opieki, przebywającym w strzeżonych ośrodkach lub placówkach-opiekuńczo wychowawczych, reprezentacji prawnej w postaci wykwalifikowanych kuratorów mogących prowadzić ich sprawy w pobliżu ich miejsca przebywania, jak również wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie szkoleń i sieciowania.  Ważnym  elementem projektu będzie utworzenie struktury  wsparcia i współpracy zarówno pomiędzy zaangażowanymi placówkami jak też kuratorami.

 

W ramach projektu oferujemy:

 
szkolenia 

  (wrzesień-październik 2023)

  •  wsparcie mentorskie
  •  wsparcie językowe
  •  partycypację w pokryciu kosztów związanych z pełnieniem funkcji kuratora/ki.

 

PUNKTY SZKOLENIOWE

radcowie 

  • prawni: 1 punkt szkoleniowy za 45 min. wykładu,

adwokaci 

  •   1 punkt szkoleniowy za 1 godz. wykładu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do  27.08.2023 przez formularz:

https://forms.gle/c5Pyp2VuQuXwEuAv8

 

Projekt realizowany jest ze środków HIAS Inc.

ZAPRASZAMY!

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by