Komunikaty

Zaproszenie na szkolenie „Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku”
2023-09-06

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelnia Łazarskiego chciałabym poinformować, że w związku z licznymi pytaniami od radców prawnych i adwokatów dotyczącymi dochodzenia roszczeń w przypadku upadłości Getin Banku organizujemy dwudniowe szkolenie dotyczące dochodzenia roszczeń wynikających z nieważnej umowy frankowej w przypadku ogłoszenia upadłości banku. Szkolenie obejmie zagadnienia ogólne dotyczące dochodzenia roszczeń z umów frankowych, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i składanie oświadczenia o potrąceniu, sprzeciw w przypadku odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, problematykę wielopodmiotowości kredytobiorców zarówno w aspekcie merytorycznym jak i technicznym związanym z wypełnianiem formularzy w systemie teleinformatycznym, dostęp do danych osobowych kredytobiorców, problematykę wpływu upadłości na procesy sądowe zawieszone na skutek ogłoszenia upadłości, wpływu upadłości na zabezpieczenia, w tym zastosowanie przepisów prawa upadłościowego jako szczególnej podstawy do wstrzymania płatności rat przez kredytobiorcę. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu zainteresowanym osobom wraz z informacją o rabacie w wysokości 15% ceny szkolenia brutto dostępnym po wpisaniu kodu – Rabat15

 

Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku (21-22.09.2023 r.)

https://praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/dochodzenie-roszczen-wynikajacych-z-niewaznej-umowy-o-kredyt-frankowy-w-przypadku-upadlosci-banku-szkolenie/

Forma: online

 

Prelegenci:

hab Anna Hrycaj, prof. UŁa
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6″, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

dr Bartosz Sierakowski
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

 

dr Piotr Bednarczyk,
doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dedykowanego do spraw frankowych

 

Program – w załączeniu.

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by