Komunikaty

Zaproszenie na wydarzenie ARWiPS
2021-01-04

Szanowni Państwo,

w imieniu stowarzyszenia Center For American Studies (CFAS) działającego we
współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu mam przyjemność
zaprosić członków Państwa Izby – radców prawnych i aplikantów – do udziału w
wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej
(ARWiPS), która odbędzie się w kwietniu 2021.

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej to solidna dawka czysto
praktycznej wiedzy, której nie uczy się na studiach czy w toku aplikacji
prawniczych. Program adresowany jest tym samym do osób chcących podnieść
swoje kompetencje i poczuć się pewniej na sali rozpraw.

Charakter kursów jest zróżnicowany, obejmuje bowiem części wykładowe,
zajęcia praktyczne w małych grupach, weryfikację uzyskanej wiedzy w
większych grupach, a także indywidualną pracę nad głosem z prowadzącą Moduł
Wymowa Sądowa. Kontakt przypominający spotkanie twarzą w twarz umożliwią
wyodrębnione na platformie e-learningowej pokoje.

Spełnienie warunków udziału w Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii
Sądowej gwarantuje otrzymanie oficjalnego dyplomu uczestnictwa
certyfikującego udział w programie i określającego liczbę odbytych godzin
zajęć.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą udostępnienia
tejże informacji wśród członków Państwa Izby wraz z załączonym przeze mnie
oficjalnym zaproszeniem precyzującym warunki udziału oraz zakres
merytoryczny kursów proponowanych w ramach Akademii.

Z wyrazami szacunku

Zuzanna Jung

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by