Komunikaty

Zaproszenie na wykład online nt. aktualnych aspektów prawnych i politycznych Brexitu – poniedziałek 11.01.2021 r. godz. 18.00
2021-01-08

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką pozwalam sobie przesłać poniższe zaproszenie na wykład online na temat aktualnych aspektów prawnych i politycznych Brexitu.

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 11 stycznia br. o godz. 18.00, udział jest bezpłatny. Organizatorem spotkania jest Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Informacja o wykładzie dostępna jest także na stronie internetowej KIRP pod linkiem: https://kirp.pl/zaproszenie-na-wyklad-online-nt-aktualnych-aspektow-prawnych-i-politycznych-brexitu/

Dziękuję.

Łączę pozdrowienia

Maria Napiontek

e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE

w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

zaprasza na wykład

Profesora Adama Łazowskiego

Beginning of a beautiful friendship?

Od członkostwa do stowarzyszenia z Unią Europejską

(11 stycznia 2021 r., w poniedziałek, początek o godz. 18.00)

Program

  • Powitanie i wprowadzenie: prof. Jan Barcz, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Wykład: prof. Adam Łazowski, Wydział Prawa, Uniwersytet Westminster w Londynie
  • Dyskusja

11 stycznia 2021 r. (w poniedziałek), początek o godz. 18.00

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

http://x.alk.edu.pl/ny!u4HraiY

W konferencji można również uczestniczyć klikając na link w zaproszeniu umieszczonym na stronie głównej ALK

Link do wykładu  (http://x.alk.edu.pl/ny!u4HraiY)

Z poważaniem
Maria Napiontek
Specjalista/oficer informacyjny
Komisja Zagraniczna
Komisja Praw Człowieka

Yours sincerely,
Maria Napiontek
Specialist/Information Officer
Foreign Affairs Committee
Human Rights Committee

Krajowa Izba Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
Tel. +48 22 821 99 72
The National Bar of Attorneys-at-Law
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
Poland
Tel. (+48) 22 821 99 72

Zawarte w niniejszej wiadomości lub załączonym dokumencie informacje są POUFNE i przeznaczone tylko dla oznaczonego adresata. Rozpowszechnianie, ujawnianie i kopiowanie tych informacji jest zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość trafiła do Państwa przez pomyłkę, bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie i odesłanie dokumentu lub natychmiastowe jego zniszczenie.
* * *
The information contained in the e-mail or attached document is CONFIDENTIAL and is intended only for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient or employee responsible to deliver to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of the communication is strictly prohibited. If you have received the e-mail in error, please immediately notify us and return the original message to us at the address above or destroy it.

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej „KIRP”), al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia korespondencji mailowej – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. W odpowiednich przypadkach przetwarzamy dane także w celu realizacji umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KIRP lub gdy jest to niezbędne do innych celów – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz żądania usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez KIRP Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
Z administratorem można się kontaktować e-mailowo: kirp@kirp.pl, listownie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych e-mailowo: iod@kirp.pl.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by