Komunikaty

Zgromadzenie Delegatów OIRP w Bydgoszczy w dniu 25 maja 2022 r.
2022-04-15

§Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz, tel./fax (52)322-45-36; e – mail: biuro@oirp.bydgoszcz.pl

Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750;  Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

Bydgoszcz, dn. 12 kwietnia 2022 r.

Radcy Prawni

Aplikanci Radcowscy

……………………………..

P. T.  D E L E G A T

na Zgromadzenie Delegatów

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w  Bydgoszczy

 

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych

(Dz. U. t. j. z 2020 r., poz. 75 ze zm.)  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na dzień 25 maja 2022 roku (środa) godz. 1400 w  Hotelu CITY w Bydgoszczy ul. 3 Maja 6.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Zgromadzenia

 2. Wybór Komisji Mandatowej

 3. Wybór Prezydium Zgromadzenia

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 6. Sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Bydgoszczy za 2021 rok

 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

 8. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

 9. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2021 rok

 10. Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za 2021 roku

 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów za 2021 rok

 12. Przedstawienie projektu budżetu na 2022 rok

 13. Dyskusja i wolne wnioski

 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z działalności  za 2021 rok

b)      zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy za 2021 rok

c)      rozliczenie wyniku finansowego  za rok 2021

d)      uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy  na 2022 rok

 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Udział Delegatów w Zgromadzeniu jest ustawowym obowiązkiem członków Samorządu Radcowskiego.

 

W przypadku szczególnych okoliczności związanych z niemożliwością udziału Delegatów w Zgromadzeniu, prosimy o zawiadomienie o tym e – mailem lub telefonicznie Biuro Rady.

 

Sekretarz Rady                                                                        Dziekan Rady

OIRP w Bydgoszczy                                                              OIRP w Bydgoszczy

Czesława Żychlińska                                                                  Michał Rościszewski

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by