Aktualności

Konferencja Biegli z ekonomii w postępowaniu sądowym 18 maja 2023 roku
2023-05-08

KONFERENCJA

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO
Z ZAKRESU EKONOMII W SPRAWACH
CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH

Warszawa, 18 maja 2023 roku

https://alumni.lazarski.pl/pl/form/dowod-z-opinii-bieglego/

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 maja 2023 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie konferencja Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych, poświęcona problematyce stosowania wiedzy ekonomicznej w postępowaniach sądowych, w szczególności przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego w tym zakresie. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem z cyklu poświęconego opiniowaniu w postępowaniach sądowych, mającym na celu omówienie istotnych zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących tej tematyki, a mających wpływ przebieg i wynik tych postępowaniach.

Program Konferencji został ułożony według następującej metodologii: zagadnienia związane ze stosowaniem nauk ekonomicznych w procesach sądowych, zagadnienia ogólne związane z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego, zagadnienia dowodu z opinii biegłego na tle poszczególnych rodzajów spraw. Udział w Konferencji jako Prelegenci potwierdziło szereg znamienitych przedstawicieli nauki i praktyki z dziedzin: prawa i ekonomii. Pozwoli to na całościowe przedstawienie tej problematyki, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli nauki i praktyki z dziedzin związanych z wykorzystywaniem wiedzy ekonomicznej na potrzeby postępowań sądowych, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, biegłych sądowych, ekonomistów.

Konferencję swym Patronatem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych I Izba Komornicza w Warszawie. 

Program Konferencji i szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w Konferencji zamieszczone są pod adresem: https://alumni.lazarski.pl/pl/form/dowod-z-opinii-bieglego/

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Sędzia dr hab. Aneta Łazarska, prof. Uczelni Łazarskiego
Sędzia Zbigniew Miczek, Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by