Aktualności

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych – Webinarium
2021-04-12

UWAGA WEBINARIUM
„Nowa ustawa prawo zamówień publicznych”

Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych, z podziałem na dwa dni:

Część I – 28.04.2021 r., w godzinach:  13.00-16.00.

Część II – 30.04.2021 r., w godzinach: 12.00-15.00.

Wykładowca: dr Andrzej Łukaszewicz

Platforma Zoom; Liczba punktów szkoleniowych: 16

Koszt szkolenia

Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia, w wysokości 50 złotych,  pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do 23.04.2021 r.

ALIOR BANK  – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc,  prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres:

aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl

do 23.04.2021 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają linki aktywacyjne na adres mailowy podany w deklaracji uczestnictwa.

Uwaga! Prawo do udziału w webinarium mają tylko i wyłącznie radcowie, którzy otrzymali linki aktywacyjne z OIRP w Bydgoszczy.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych z dn. 6 lipca 1982 r. (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku (z późn. zmianami).

Informacje o szkoleniach:

tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

 

Deklaracja uczestnictwa:

Załącznik

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by