Praca / Zastępstwa procesowe

Dam pracę,
2021-12-01

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę (B2B)

z

Aplikantami radcowskimi I i II roku;

oraz

Radcami prawnymi

o następujących specjalnościach:

1. Dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów walutowych (frankowych);

2. Postępowanie upadłościowe i układowe przedsiębiorstw oraz konsumentów;

3. Windykacja B2B, B2C na wszystkich etapach postępowania (przedsądowy, sądowy i egzekucyjny);

Miejsce pracy: Gdańsk z możliwością pracy zdalnej.

Nr ref.: AP/OIRP/11.21

Oferujemy:

ciekawą pracę w zespole profesjonalistów,

możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,

motywacyjny system wynagradzania,

dla aplikantów możliwość objęcia patronatem.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:
HYPERLINK „mailto:a.skrzypinski@seneka.net.pl” a.skrzypinski@seneka.net.pl
podając w tytule nr referencyjny AP/OIRP/11.21.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksander Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku (80-425), ul. Mickiewicza 16/7, NIP: 584-175-45-56.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym  realizacji Państwa uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem telefonicznie pod numerem 509 087 370, lub mailowo pod adresem a.skrzypinski@seneka.net.pl.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym pomiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by