Praca / Zastępstwa procesowe

Dam Pracę,
2021-09-27

Kancelaria Radców Prawnych s.c. J. Rudzińska, P. Piątkowski, S. Jankiewicz w Toruniu zatrudni aplikanta/aplikantkę I roku (rozpoczęcie aplikacji w 2022 roku). Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@kancelaria-radcy.pl

Po weryfikacji powyższych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Kancelaria Radców Prawnych J. Rudzińska, P. Piątkowski, S. Jankiewicz s.c. ul. Czarnieckiego 14a/4, 87-100 Toruń, tel.: +48 698-312-702 e-mail: kancelaria@kancelaria-radcy.pl

Część informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych J. Rudzińska, P. Piątkowski, S. Jankiewicz s.c. ul. Czarnieckiego 14a/4, 87-100 Toruń, tel.: +48 698-312-702 e-mail: kancelaria@kancelaria-radcy.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.),

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 221 ust. 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez Administratora może skutkować niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy,

7) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,

8) dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy świadczące usługi IT i claud oraz inne podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzajądane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by