Praca / Zastępstwa procesowe

Szanowni Państwo,
2022-07-25

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przekazuję Państwu ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

  • specjalista do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej (BIP: 102350),

  • specjalista do spraw ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Obsługi Postępowań przed Sądami UE i Trybunałem EFTA w Departamencie Prawa Unii Europejskiej (BIP: 102384).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Bardzo proszę o rozpowszechnianie informacji.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Z poważaniem

Wydział Rekrutacji i Zarządzania Kompetencjami

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by