Praca / Zastępstwa procesowe

Szanowni Państwo,
2023-01-25

działając w imieniu Polbud-Pomorze sp. z o.o. z siedzibą w Łącku, w związku z realizacją przez Spółkę umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300″, uprzejmie informuję, że poszukujemy prawników – radców prawnych i aplikantów pod kierownictwem radcy prawnego, do bieżącej obsługi prawnej Spółki jako generalnego wykonawcy ww. inwestycji. Inwestycja realizowana będzie do kwietnia 2024 r.

Miejsce pracy: Biuro Budowy Kędzierzyn 15a, 76-003 Kędzierzyn k/Koszalina

Oczekujemy:

  1. doświadczenie w obsłudze podmiotów realizujących inwestycje budowlane w ramach zamówień publicznych,
  2. doświadczenia w stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.),
  3. znajomości wzorca umownego „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”, COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)”,
  4. dyspozycyjności przez 5 dni roboczych w tygodniu, minimum 3 dni robocze obecności jednego prawnika w biurze budowy wraz ze świadczeniem pomocy prawnej zdalnie przez pozostałe dni robocze tygodnia.

 

Zakres obowiązków:

  1. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
  2. opracowywanie pisemnych opinii prawnych,
  3. opracowywanie i opiniowanie projektów pism, umów, aneksów, porozumień oraz innych dokumentów prawnych dotyczących Inwestycji,
  4. uczestniczenie w negocjacjach warunków umów zawieranych przez Spółkę (przede wszystkim umów o podwykonawstwo w oparciu o wzorce umowne Spółki).

Szczegółowe warunki współpracy, w tym wynagrodzenie, zostaną uzgodnione indywidualnie z wybranymi kandydaturami.

CV lub oferty uprzejmie proszę przesyłać na adres michal.przybyszewski@polbud-pomorze.pl do dnia 3.02.2023 r.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by