Aktualności

Ważny komunikat dotyczący doskonalenia zawodowego
2024-01-11
Ważny Komunikat,
Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. zakończył się trzyletni cykl szkoleniowy (2021-2023) przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe
w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu, a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia 2024 r.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by