Aktualności

Wykaz szkoleń organizowanych przez OIRP do końca 2023 r – Bydgoszcz i Piła
2023-10-05

Poniżej wykaz szkoleń organizowanych przez OIRP w Bydgoszczy do końca 2023 r.

  1. Nowelizacja KPC – warsztaty” – SSA Dorota Gierczak (8 punktów szkoleniowych)

Bydgoszcz – 27.09.23 r./ 12.00-15.00

Piła – 19.10.23 r./12.00-15.00

  1. Podatek od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa TK. Aspekty proceduralne i problemy w tym zakresie” – r.pr. Zbigniew Pawlak (6 punktów szkoleniowych)

Bydgoszcz – 25.10.23 r./ 12.00-14.30

  1. Najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego – perspektywa radcy prawnego” – SSN Dariusz Kala (8 punktów szkoleniowych)

Bydgoszcz – 07.11.23 r./12.00-15.00

  1. Postępowanie o podział majątku wspólnego – prawo materialne i procesowe. Zagadnienia praktyczne” – SSO Tomasz Adamski (8punktów szkoleniowych)

Bydgoszcz – 27.11.23 r./ 12.00-15.00

Piła – 09.11.23 r./13.00-17.00

Szkolenia stacjonarne odbywają się w Bydgoskim Centrum Sportu (budynek Zawiszy) ul. Gdańska 163 lub Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Sikorskiego 33.

Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia, w wysokości 50 złotych, pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do 7 dni przed każdym szkoleniem, z podaniem w tytule przelewu-nazwiska radcy oraz terminu wybranego szkolenia.

ALIOR BANK – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Osoby zainteresowane fakturą proszone są o kontakt z działem księgowości: ksiegowa@oirp.bydgoszcz.pl lub 52/584-04-01

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 301/XI/2021 KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by