Aktualności

Zaproszenie na wyjazd szkoleniowy
2024-02-16

ZAPROSZENIE

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zawiadamia o szkoleniu wyjazdowym,  na które serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia:    14-16.03.2024 r.

Hotel Dom Zdrojowy Resort & SPA ****

ul. Kościuszki 2

84-140 Jastarnia

Planowane szkolenia w dniu 15.03.24 r.

„Zniesienie współwłasności: zagadnienia materialnoprawne i procesowe. Podział rzeczy do korzystania”

SSO Tomasz Adamski  – 10 punktów szkoleniowych

„Najnowsze zmiany w prawie pracy; Najnowsze orzecznictwo w sprawach z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń za pracę, dyskryminacji i rozwiązywania umów o pracę”

SSR Tomasz Kurzych – 10  punktów  szkoleniowych

Koszt szkolenia

  • radca lub aplikant OIRP Bydgoszcz – 550 zł  
  • radca z innej OIRP lub osoba towarzysząca – 1100 zł

płatne do dnia 27.02.2024 roku na konto OIRP w Bydgoszczy  Alior Bank – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają radcowie prawni, na których ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego.

Organizatorzy zapewniają uroczystą kolację w dniu przyjazdu; a także imprezę z DJ-em oraz open bar; pełne wyżywienie następnego dnia oraz śniadanie w dniu wymeldowania; nielimitowany dostęp do strefy SPA oraz dla chętnych ubezpieczenie NNW*

*osoby, które chcą skorzystać z ubezpieczenia NNW zobowiązane są do wypełnienia deklaracji znajdującej się w recepcji, w dniu zameldowania

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do 27.02.2024 roku załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty, wyłącznie na adres:

aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl

Uwaga! Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego udziałem.

Dofinansowanie wyjazdu mają tylko i wyłącznie radcowie OIRP w Bydgoszczy, z uregulowanymi składkami członkowskimi.

Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1100 złotych.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do 04.03.2024 r., na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy.

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

Deklaracja uczestnictwa – załącznik.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by