Aktualności

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE
2021-10-19

Rada OIRP w Bydgoszczy zawiadamia o szkoleniu wyjazdowym dla radców prawnych, na które serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 18-20.11.2021 r.

Wichrowe Wzgórze Resort & Spa
Kompleks Konferencyjno-Wypoczynkowy
w Chmielnie na Kaszubach

Szkolenia:
1. Prawo zamówień publicznych – dr Andrzej Łukaszewicz (8 pkt.)
2.Prawo spadkowe w świetle przepisów krajowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012   – SSA Dorota Gierczak – w stanie spoczynku (10 pkt.)
3. Zmiany kpc – SSA Dorota Gierczak (8 pkt.)

Koszt szkolenia

  • Radca oraz Aplikant OIRP w Bydgoszczy – 500 zł
  • Radca z innej Izby lub osoba towarzysząca – 900 zł

płatne do dnia 02.11.2021 r. na konto:

ALIOR BANK – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na konferencję szkoleniową.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty na adres OIRP w Bydgoszczy, za pośrednictwem faksu: 52/584-06-87 lub mailem: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl – zgłoszenia przyjmowane będą tylko i wyłącznie ze wskazanego adresu mailowego, nie później niż do 02.11.2021 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 100 osób), o przyjęciu zgłoszenia decyduje przesłanie deklaracji wraz z potwierdzeniem opłaty; przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych – pierwszeństwo mają radcowie prawni z OIRP w Bydgoszczy, a w drugiej kolejności aplikanci, osoby towarzyszące oraz radcowie z innych Izb.

Uwaga! Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego udziałem.
Dofinansowanie wyjazdu mają tylko i wyłącznie radcowie z uregulowanymi składkami członkowskimi. Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w konferencji wynosi  900 złotych.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do 08.11.2021 r. na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Załącznik 1

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by