Archiwum

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego, przeprowadzonego w dniu 18.10.2022 r.
2022-11-08

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z prawa gospodarczego, przeprowadzonego w dniu 18.10.2022 r.

1. Czarnecka-Fotyń Adrianna

2. Grzelak Agata

3. Jakóbczyk Kamila

4. Jankowa Klaudia

5. Jaska Mateusz

6. Kempczyńska Marta

7. Konarzewska Patrycja

8. Kuczyniecka Anna

9. Mendlik Rafał

10. Mikołajewska Daria

11. Molenda Konrad

12. Nawrocki Adam

13. Niedojad Joanna

14. Rohnka Iga

15. Schreiber Monika

16. Schröder Judyta

17. Szymczak Magdalena

18. Walkowiak Aleksandra

19. Wawrzyniak Dominik

20. Wąsiołek Adrian

21. Wróblewska Małgorzata

22. Zacharek Wiktoria

23. Żak Agata

Za Komisję Przewodniczący Zespołu:

r. pr.  Gabriela Krajczewska

Prawidłowe rozwiązanie zadania z prawa gospodarczego

II rok – 18.10.22 r.

Rozwiązanie zadania powinno polegać na sporządzeniu prawidłowym projektu umowy spółki komandytowej zawierającej następujące elementy, takie jak: prawidłowe określenie stron umowy z uwzględnieniem różnic w statusie prawnym wspólników, prawidłowe określenie firmy spółki, zgodne z przepisami i stanem faktycznym określenie reprezentacji, zarówno wspólników i jak i zasad reprezentacji tworzonej spółki, zasady prowadzenia spraw spółki w sposób przejrzysty i utrudniający powstawanie ewentualnych konfliktów między wspólnikami, możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków należących do wspólnika, prawidłowe określenie wkładów i sumy komandytowej.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by