Aplikanci

Drodzy Aplikanci!
2022-03-01

Rozpoczęła się czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”!
Celem konkursu jest promowanie zdolnych aplikantów zainteresowanych cywilnoprawnymi zagadnieniami rynku budownictwa stanowiącego jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki. Konkurs daje unikalną szansę zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora budownictwa i infrastruktury w Polsce.
Zadanie konkursowe:
Przygotuj glosę do jednego z trzech wybranych przez kancelarię JDP orzeczeń Sądu Najwyższego. Poddaj ocenie argumentację Sądu Najwyższego i wyraź swoją krytyczną lub aprobującą opinię. Zwróć także uwagę na praktyczne konsekwencje wynikające z glosowanego orzeczenia dla branży budowlanej.

Do wygrania cenne nagrody:
ü publikacja zwycięskich glos w „Monitorze Prawniczym” Wydawnictwa C.H.Beck
ü nagrody pieniężne
ü zestawy książek Wydawnictwa C.H.Beck
ü udział w warsztatach INSPIRE „Marka osobista – jak budować autorytet w środowisku biznesowym”
Harmonogram:
23. 02 – oficjalne rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur trzech orzeczeń SN
23. 02 – 31. 03 – opracowanie i przesłanie glosy do jednego wybranego orzeczenia SN
25. 04 – ogłoszenie listy Finalistów
12. 05 – obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed Komisją Konkursową
Zarejestruj się, wysyłając na adres ilona.kolodziej@jdp-law.pl zgłoszenie o wzięciu udziału w Konkursie, w którym wskażesz następujące dane: imię i nazwisko; dane kontaktowe tj. adres e-mail; informację dot. rodzaju odbywanej aplikacji, roku aplikacji, okręgowej izby/rady, w której Uczestnik odbywa aplikację; źródło wiedzy o konkursie.
Organizator: Kancelaria JDP
Partnerzy Konkursu:
üIGEOS (Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska)
ü IGG (Izba Gospodarcza Gazownictwa)
ü IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)
ü Inspire Leadership
ü C.H.Beck
ü PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)
ü OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)
Konkurs jest realizowany dzięki wsparciu Okręgowych Izb Radców Prawnych i Okręgowych Rad Adwokackich.

Więcej: www.jdp-law.pl/konkurs LinkedIn | Facebook

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by