Aplikanci

Uchwała w spawie rozłożenia na raty opłaty rocznej
2024-01-17

Uchwała Nr  4/15.01.24

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 stycznia 2024 r.

 

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2024 roku

na  podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1166 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy  uchwala co następuje:

§1.

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2024 należną od aplikanta radcowskiego w wysokości 5.850  zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych) rozkłada na następujące raty:

 

  1. I rata w wysokości 1.464  zł   płatna do dnia 31 stycznia    2024 r.;
  2. II rata w wysokości 1.462  zł   płatna do dnia 31 marca      2024 r.;
  3. III rata w wysokości 1.462  zł   płatna do dnia 30 czerwca   2024 r.;
  4. IV rata w wysokości    1.462  zł   płatna do dnia 30 września  2024 r.

§2.

Nieuregulowanie bieżącej raty powoduje, że cała pozostała część opłaty staje się natychmiast wymagalna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu wzięło udział  13 członków Rady.

Za oddano 13 głosów

 

Uchwałę podjęto  jednogłośnie.

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by