Szkolenia

Szanowni Państwo,
2022-03-16

UWAGA WEBINARIUM

„Zmiany w ustawie z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 01.12.2021 r.”

31.03.2022 r., w godzinach: 12.00-15.00

Wykładowca: dr Patryk Filipiak –doktor nauk prawnych, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Platforma Zoom; Liczba punktów szkoleniowych: 8

Koszt szkolenia

Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia, w wysokości 50 złotych, pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do 25.03.22 r. ALIOR BANK – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl do 25.03.2022 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają link aktywacyjny na adres mailowy podany w deklaracji uczestnictwa.

Uwaga! Prawo do udziału w webinarium mają tylko i wyłącznie radcowie, którzy otrzymali linki aktywacyjne z OIRP w Bydgoszczy.

 

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 301/XI/2021 KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Informacje o szkoleniach: tel. 52/584 – 06 – 87

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

 

Deklaracja uczestnictwa – załącznik.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by