Szkolenia

UWAGA WEBINARIUM
2022-02-03

Konieczność zmiany przez pełnomocników taktyki związanej z koncentracją materiału dowodowego wobec zmian procedury cywilnej w zakresie postepowania dowodowego – zagadnienia praktyczne”

Szkolenie obejmuje dwa bloki tematyczne:

Część I – 17.02.2022 r., w godzinach: 12.00-15.00

Część II – 24.02.2022 r., w godzinach: 12.00-15.00.

Wykładowca: SSO Tomasz Chojnacki

Platforma Zoom; Liczba punktów szkoleniowych: 16

Koszt szkolenia

Radca prawny z OIRP w Bydgoszczy partycypuje w kosztach szkolenia,

w wysokości 100 złotych, pozostałe osoby – 200 złotych, płatne do 14.02.22 r.

ALIOR BANK – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres: aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl do 14.02.2022 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają linki aktywacyjne na adres mailowy podany w deklaracji uczestnictwa.

Uwaga! Prawo do udziału w webinarium mają tylko i wyłącznie radcowie, którzy otrzymali linki aktywacyjne z OIRP w Bydgoszczy.

Szkolenie adresowane jest do radców prawnych i jest realizacją obowiązku wynikającego z przepisu art. 41 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (z późn. zmianami) i Uchwały Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Informacje o szkoleniach:
tel. 52/584 – 06 – 87

Załącznik

Serdecznie zapraszam

Elżbieta Manicka
Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by