Szkolenia

Zaproszenie na 3-dniowe szkolenie
2022-09-05

Rada OIRP w Bydgoszczy zawiadamia o szkoleniu wyjazdowym dla radców prawnych, na które serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia:  20-22.10.2022 r.

Hotel Verde Montana ****

Wellness & Spa

Kudowa-Zdrój

Planowane szkolenia:

„E – doręczenia w postępowaniu cywilnym”

Monika Biała – Sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu / 20.10. – 8 pkt

„Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe z uwzględnieniem zmian z 2019 roku – problemy praktyczne”

Tomasz  Adamski – Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  /21.10. – 8 pkt.

Koszt szkolenia

  • Radca oraz aplikant OIRP w Bydgoszczy – 500 zł

  • Radca z innej Izby lub osoba towarzysząca – 950 zł

płatne do dnia 19.09.2022 roku na konto OIRP w Bydgoszczy

Alior Bank – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na szkolenie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do 19 września 2022 roku załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty, wyłącznie na adres:

aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl

Uwaga! Liczą się tylko zgłoszenia z dowodem wpłaty.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 100 osób, stąd zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 19.09.2022 roku.

Uwaga! Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego udziałem.

Dofinansowanie wyjazdu mają tylko i wyłącznie radcowie OIRP w Bydgoszczy, z uregulowanymi składkami członkowskimi.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do 26.09.2022 r., na wskazany przez Państwa adres mailowy.

 

Pobierz deklarację uczestnictwa

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by