Komunikaty

Prawo Ochrony Konsumentów INP PAN – Studia Podyplomowe
2021-01-15

SP-POK.701.1.2021                                                                                          Warszawa, 14.01.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród pracowników informacji o przedłużeniu naboru na otwartą przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk III edycję Podyplomowych Studiów„Prawo Ochrony Konsumentów”.

Termin zapisów upływa 5 lutego 2021 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 27 lutego 2021 r., a kończą w grudniu 2021 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia  odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji. W zależności od panującej sytuacji epidemicznej zajęcia mogą odbywać się równocześnie w formie zdalnej i stacjonarnej  w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) lub w innych obiektach przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Przedsięwzięcie to uzyskało zaszczytne wyróżnienie Prezesa Federacji Konsumentów, który przyznał mu patronat.

(czytaj więcej)
Zaproszenie na kurs Legal English for Scholars
2021-01-15

Szanowni Państwo,

w imieniu stowarzyszenia Center For American Studies (CFAS),
działającego we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w
Poznaniu mam przyjemność zaprosić członków Państwa Izby do udziału w
Legal English for Scholars Made Easy! – intensywnym weekendowym
szkoleniu prowadzonym w języku angielskim, które odbędzie się w dniach
22-24 stycznia (umożliwiając tym samym uczestnictwo osobom pracującym na
pełen etat w tygodniu).

(czytaj więcej)
Lista kuratorów
2021-01-15

Koleżanki i Koledzy ! Radcowie Prawni!

Wiceprezes Sądu Rejonowego W Bydgoszczy Pani Anita Morawińska – Sobiecka przekazała do Izby pismo Przewodniczącej VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w sprawie możliwości utworzenia listy radców prawnych zainteresowanych występowaniem w postępowaniu gospodarczym w charakterze kuratora ( art. 144 k p c lub art.69  k p c ).

Usprawniłoby to postępowanie w wyznaczaniu kuratorów i wyeliminowałoby sytuacje, gdy wyznaczeni radcowie wnoszę o zwolnienie ich z funkcji.

W związku powyższym uprzejmie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o rozważenie możliwości występowania w charakterze kuratora i przesłanie do dnia 30 stycznia 2021 r. swojej deklaracji na adres mailowy:

biuro@oirp.bydgoszcz.pl


Dziekan

Michał Rościszewsk

(czytaj więcej)
Z głębokim żalem i smutkiem…
2021-01-11
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

JANA ROMANA NAWOTKĘ

Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w kadencjach 1987 – 1991 i 1991 – 1995    odznaczonego złotą Odznaką „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”   
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Zmarłegoskładamy serdeczne wyrazy współczucia
Dziekan, Rada
i
Koleżanki i Koledzy
z  Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Bydgoszczy

 

 

(czytaj więcej)
Zaproszenie na wykład online nt. aktualnych aspektów prawnych i politycznych Brexitu – poniedziałek 11.01.2021 r. godz. 18.00
2021-01-08

Szanowni Państwo,

w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką pozwalam sobie przesłać poniższe zaproszenie na wykład online na temat aktualnych aspektów prawnych i politycznych Brexitu.

Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 11 stycznia br. o godz. 18.00, udział jest bezpłatny. Organizatorem spotkania jest Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Informacja o wykładzie dostępna jest także na stronie internetowej KIRP pod linkiem: https://kirp.pl/zaproszenie-na-wyklad-online-nt-aktualnych-aspektow-prawnych-i-politycznych-brexitu/

Dziękuję.

Łączę pozdrowienia

Maria Napiontek

e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

(czytaj więcej)
Zaproszenie na wydarzenie ARWiPS
2021-01-04

Szanowni Państwo,

w imieniu stowarzyszenia Center For American Studies (CFAS) działającego we
współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu mam przyjemność
zaprosić członków Państwa Izby – radców prawnych i aplikantów – do udziału w
wyjątkowej w skali kraju Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej
(ARWiPS), która odbędzie się w kwietniu 2021.

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej to solidna dawka czysto
praktycznej wiedzy, której nie uczy się na studiach czy w toku aplikacji
prawniczych. Program adresowany jest tym samym do osób chcących podnieść
swoje kompetencje i poczuć się pewniej na sali rozpraw.

(czytaj więcej)
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by