Nadzwyczajny Zjazd 10.XI.2018 r.

Informacja o posiedzeniach Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

W dniu 15 i 24 października 2018 r. odbyły się posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W posiedzeniach tych, poza członkami Rady, uczestniczyli: byli dziekani Rady Panowie Jacek Marczak, Jerzy Mojsiewicz i Zbigniew Pawlak oraz Przewodniczący OSD w Bydgoszczy Pan Andrzej Berdych.

Obydwa posiedzenia otworzył Dziekan Rady, który przywitał zebranych i przedstawił projekty porządków posiedzeń, poddając je pod głosowanie.

Tematyka obydwu posiedzeń była zdominowana przygotowaniami do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, który odbędzie się w Warszawie w dniu 10 listopada 2018 r. Na posiedzeniu w dniu 24 października 2018r. podjęto uchwałę – Stanowisko w sprawie uchwał na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Izby, w zakładce „Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych”.

Ponadto Rada zajmowała się sprawami nieodpłatnej pomocy prawnej, podjęła uchwałę o wpisie na listę radców prawnych jednej osoby oraz uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego, w związku ze zmianą stałego miejsca zamieszkania ( art. 49 ust. 1 ustawy o radcach prawnych), na listę radców prowadzoną przez Radę OIRP w Poznaniu.

Do Izby wpłynęło łącznie 31 wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich. Rada po uprzedniej pozytywnej opinii Przewodniczącego Komisji ds. Aplikacji podjęła uchwały o wpisie wnioskodawców na listę aplikantów radcowskich.

Uchwała Rady OIRP w Bydgoszczy z dnia 24 października 2018 Stanowisko w sprawie projektów uchwał (format .PDF)

Nadzwyczajny Zjazd dzieli środowisko radców prawnych

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/radca-prawny-w-sobote-zjazd-samorzadu,325369.html

Stanowisko Dziekana Rady OIRP w Bydgoszczy w sprawie NKZRP (format .DOC)

Stanowiska Rady OIRP w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2018 w sprawie przebiegu NKZRR i Oświadczenie byłych Prezesów KRRP z dnia 16 listopada 2018 (format .PDF)

Stanowisko nr 1 Dziekanów Rad Okręgowych Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wałbrzychu (format DOC)

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by