Szkolenia

Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe
2023-02-15

 

ZAPROSZENIE

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zawiadamia o wspólnie organizowanym  szkoleniu   wyjazdowym  z   Radą  Okręgowej  Izby  Radców  Prawnych w Białymstoku, na które serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów.

Data i miejsce szkolenia: 16-18.03.2023 r.

Windsor Hotel & Conference Center ****

Jachranka 75 nad Zalewem Zegrzyńskim

Planowane szkolenia w dniu 17.03.23 r.

„Aktualne i projektowane zmiany w prawie pracy w 2023 r.”

SSR Andrzej Kurzych –10 pkt

 

„Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników w postępowaniu przed Sądem I i II instancji po ostatnich reformach KPC”

SSR Monika Biała – 10 pkt.

Koszt szkolenia

  • Radca lub Aplikant OIRP Bydgoszcz/Białystok – 550 zł

  • Radca z innej Izby lub osoba towarzysząca – 1.000 zł

płatne do dnia 02.03.2023 roku na konto OIRP w Bydgoszczy

Alior Bank – 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają radcowie prawni, na których ciąży obowiązek doskonalenia zawodowego.

Uczestnicy zapewniają we własnym zakresie dojazd na szkolenie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie do 02.03.2023 roku załączonej deklaracji uczestnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty, wyłącznie na adres:

aplikacjaiszkolenia@oirp.bydgoszcz.pl

Liczba uczestników z OIRP w Bydgoszczy jest ograniczona do 100 osób, stąd zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc, nie później jednak niż do 02.03.2023 roku.

Uwaga! Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik zostanie obciążony kosztami związanymi z jego udziałem.

Dofinansowanie wyjazdu mają tylko i wyłącznie radcowie OIRP w Bydgoszczy, z uregulowanymi składkami członkowskimi.

Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w konferencji wynosi  1000 złotych.

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie przekazywane będą do 06.03.2023 r., na wskazany przez Państwa adres mailowy.

deklaracja uczestnictwa + klauzula informacyjna.doc

 

Elżbieta Manicka

Przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by