Komunikaty

Wyjazd Kos 2024
2024-03-06

Wielce Szanowne Koleżeństwo,

 

za wiedzą i przyzwoleniem dziekana Rady Michała Rościszewskiego, informuję uprzejmie, że ulegając sugestiom tych spośród Państwa, którzy w ostatnich już dwudziestu latach spontanicznie utworzyli grupę europejskich globtroterów o – jakkolwiek zmiennym składzie osobowym (ach ten język prawniczy…) – to bez wątpienia sympatycznych i sympatyzujących, podjąłem się czynności organizacyjnych zmierzających do organizacji jeszcze jednego zbiorowego wyjazdów o charakterze czysto  turystycznym.  

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że łącznie ok. 200 uczestników różnych imprez, począwszy od 2004 roku, odwiedziło sporo miejsc w Europie (Litwa, Gruzja, Armenia, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Albania, Bułgaria, Sardynia i Korsyka, Gibraltar i in.), a także poza nią (Tanger, Stambuł), łącząc wypoczynek z pozyskiwaniem wiadomości o innych systemach prawnych i nawiązywaniem kontaktów z prawnikami odwiedzanych państw  (Gruzja, Armenia, Litwa, Chorwacja). 

 

Szczególnie zapamiętane zostały przez uczestników intensywnie szkoleniowe wyjazdy do instytucji europejskich – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (obecny TSUE), Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Parlamentu UE  w Strasburgu i Brukseli, połączone z uczestnictwem w rozprawach, spotkaniami z sędziami, posłami i urzędnikami tych instytucji. Warto podkreślić, że w czerwcu 2004 r. byliśmy pierwszą zorganizowaną grupą polskich prawników, która odwiedziła ETS w Luksemburgu, spotykając się tamże w związku z tym ze szczególnie serdecznym przyjęciem.   

 

Mówiąc z pewną emfazą – każdy zapewne już był w Grecji. Ale… naszej grupy tam jeszcze nie było. Niewielka obszarowo Grecja to jednak spory kraj (ok. 3000 wysp). Zakładam, zapewne z jakąś dozą dezynwoltury, że niewielu było na wyspie Kos (wszak to nie Kreta, Kortu czy Rodos, do których przede wszystkim pielgrzymują turyści z całego świata). 

 

Szczegóły planowanej eskapady są następujące:

 

. czysto turystyczna, pobytowa (w opozycji do tzw. objazdówek) wyprawa na Kos  w dniach 24 września 1 października  2024 r.,

– przelot z i  do Poznania,

– pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Blue Lagoon Resort w dzielnicy Lambi stołecznego miasta Kos; all inclusive; pokoje dwuosobowe,

– cena 4 260,00 zł od osoby (przedpłata 1 060,00 zł w terminie nie późniejszym niż do 20 marca br. po  zamknięcia listy uczestników, pozostała na 40 dni przed wylotem),

– możliwość dodatkowego ubezpieczenia, 

– możliwość wykupu uczestnictwa w jednej lub dwóch wycieczkach fakultatywnych (łodzią na wulkaniczną wyspę Nisyrosw lub po wyspie Kos łodzią i lądem lub promem do Bodrum w Turcji, każda w  cenie ok. 200,00 – 300,00 zł od osoby). 

 

W związku z powyższym proszę o złożenie za pośrednictwem poczty mailowej lub w formie papierowej na odpowiednie adresy OIRP w Bydgoszczy deklaracji uczestnictwa  w wycieczce na Kos w dniach 24 września -1 października 2024 r. według poniższego wzoru 

 

w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2024 r.

 

Termin jest krótki jako konsekwencja wstępnej rezerwacji miejsc. 

 

Po wyznaczonym terminie, dalsza szczegółowa korespondencja w tych sprawach prowadzona będzie wyłącznie z zainteresowanymi.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem 

 

– Zbigniew Pawlak.

 

  1. W załączeniu ulotka przygotowana przez obsługujące nas od lat biuro podróży.

 

Deklaracja uczestnictwa

 

_________________ _____________, dn. ___03.2024 r. 

    (imię i nazwisko)

 

adres e-mail ________________________

 

telefon ________________________

 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w wycieczce na Kos w dniach 24 września – 1 października  2024 r. Zobowiązuję się do zapłaty na wskazany rachunek ceny usługi w wysokości 4 260,00 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) zł. 

 

Zostałam (-em) poinformowany, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa koszt rezygnacji wynosić będzie:

– do 36 dnia przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej  ceny (wysokość zaliczki)

– od 35 dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ceny,

– od 24 dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ceny,

– od 17 dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ceny,

– od 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ceny,

– od 3 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nie rozpoczęcia 90 % ustalonej ceny.

 

_____________________

            (podpis)

 

 

 

Kos 20214 – załącznik.

Kos – Blue Lagoon Resort – załącznik.

 

 

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by